Són presencials i estan pensats per donar cabuda a les diverses necessitats i expectatives dels alumnes. Grups reduïts, per poder prestar molta atenció a l’evolució personal. Qualsevol tasca creativa exigeix unes destreses i una capacitat que han de conrear-se amb paciència. La constància i l’atenció personalitzada són els eixos de la nostra proposta.

A PARTIR DEL DIMARTS 2 DE FEBRER COMENÇARÀ EL SEGÜENT:

1. PARADA I FONDA

Adreçat als que volen practicar i anar millorant la capacitat lectora i poder, així, conèixer grans autors i gaudir dels seus textos. I, a més, per als que ho vulguin, es practica l'escriptura de textos breus que es revisen en grup.
S’alternen l' anàlisi de grans textos amb la revisió de les creacions opcionals dels participants.
Els dimarts de 20 fins a 21:45 h.
Començarem el dimarts 2 de febrer.
PROGRAMA:
1.- dimarts 2 de febrer: EL ASESINO, Ignacio Aldecoa
2.- dimarts 9 de febrer: EL COMODÍN, Kjell Askildsen
3.- dimarts 16 de febrer: NADIE ENCENDÍA LAS LÁMPARAS, Felisberto Hernández
4.- dimarts 23 de febrer: LA ÚLTIMA NOCHE, James Salter
5.- dimarts 1 de març: PERDIENDO VELOCIDAD, Samanta Scweblin
6.- divendres 11 de març: projecció del film LAS HORAS, Stephen Daldry (2002)
7.- dimarts 15 de març: anàlisi de la pel·lícula "Las horas" i del llibre TAMBIÉN ESTO PASARÁ de Milena Busquets.

Cost de les 7 sessions: 70 €, cost de les sessions d'una en una: 12 € cadascuna.

5. CURSOS MONOGRÀFICS

Si esteu interessats en algun d'aquests cursos, només cal que ens ho feu saber i, quan en sigueu cinc, el durem a terme:

MICRORELATS:

Per conèixer en profunditat el més breu dels gèneres narratius.
Apropeu-vos a unes creacions literàries que cada cop tenen més seguidors i desperten un interès creixent.
S'imparteix en dos dissabtes alterns per tal que els participants tinguin temps de llegir i elaborar el material.
4 hores en total.
Es dóna un dossier complet i una selecció de gairebé un centenar de microrelats.
Preu: 45 €

4 NOVEL·LES ESSENCIALS
Hi ha quatre novel·les curtes que han influït poderosament la literatura moderna: L'abric de Nikolai Gógol; Bartleby, l'escrivent de Herman Melville; La metamorfosi de Franz Kafka i El aleph de Jorge Luis Borges. Llegir-les i analitzar-les ens permetrà gaudir i entendre molt millor la literatura actual.
Cadascuna d'elles es pot llegir en un parell o tres d'hores.
S'imparteix en 4 dissabtes pel matí seguits.
Total 8 hores.
Preu: 60 €

HAIKUS
Aquests brevíssims poemes japonesos constitueixen un exercici d'observació i un estímul de la nostra capacitat de sorpresa molt convenients per escriure, llegir i mirar l'entorn.
Andrei Tarkovski els considerava observació pura i deia que s'acostaven molt a l'essència del cinema.
S'ofereix un breu curs per tal d'apropar-vos a aquests poemes caçadors d'nstants.
Dos dissabtes seguits.
Total 3 hores.
Preu: 35 €

GALÀXIA TXEJOV
Anton Txejov és excel·lent autor de relats breus i, a més a més, molt influent en la literatura posterior.
Dedicarem 4 sessions, en dissabte pel matí, per conèixer:
Els antecedents: Ivan Turgueniev i Guy de Maupassant
Anton Txejov: tres relats fonamentals
Els conseqüents: Ernest Hemingway, J. D. Salinger i Raymond Carver
Altres conseqüents: Truman Capote, James Joyce i Kjell Askildsen
Quatre dissabtes seguits.
Total 8 hores.
Preu: 80 €
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Son presenciales y están pensados para dar cabida a las diversas necesidades y expectativas de los alumnos.
Grupos reducidos, para poder prestar mucha atención a la evolución personal.
Cualquier tarea creativa exige unas destrezas y una capacidad que han de cultivarse con paciencia.
La constancia y la atención personalizada son los ejes de nuestra propuesta.

A PARTIR DEL MARTES 2 DE FEBRERO DARÁ COMIENZO EL SIGUIENTE:

1. PARADA Y FONDA:

Dirigido a los que quieren practicar e ir mejorando la capacidad lectora y poder, así, conocer a grandes autores y gozar de sus textos. Y, además, para los que quieran se practica la escritura de textos breves que se revisan en grupo.
Se alternan el análisis de grandes textos con la revisión de las creaciones voluntarias de los participantes.

Los martes de 20 a 21:45

PROGRAMA:

1.- Martes 2 de febrero: EL ASESINO, Ignacio Aldecoa
2.- Martes 9 de febrero: EL COMODÍN, Kjell Askildsen
3.- Martes 16 de febrero: NADIE ENCENDÍA LAS LÁMPARAS, Felisberto Hernández
4.- Martes 23 de febrero: LA ÚLTIMA NOCHE, James Salter.
5.- Martes 1 de marzo: PERDIENDO VELOCIDAD, Samanta Schweblin
6.- Viernes 11 de marzo: proyección del film "Las horas", Stephen Daldry (2002)
7.- Martes 15 de marzo: análisis de la película "Las horas" y del libro TAMBIÉN ESTO PASARÁ de Milena Busquets.

El coste de las 7 sesiones es de 70 € y de cada sesión 12 €

5. CURSOS MONOGRÁFICOS
Si estáis interesados en alguno de estos cursos, basta con que nos lo digáis y, en cuanto seáis cinco, lo llevaremos a cabo.

MICRORRELATOS:

Para conocer en profundidad el más breve de los géneros narrativos.
Los microrrelatos cada vez tienen más seguidores y despiertan un interès creciente.
Se imparte en dos sábados por la mañana alternos.
4 horas en total.
Se entrega un dossier muy completo y una selección de casi un centenar de microrrelatos.
precio: 45 €

4 NOVELAS ESENCIALES

Hay cuatro novelas cortas que han influido poderosamente a la literatura moderna: El capote de Nikolai Gógol; Bartleby el escribiente de Herman Melville; La metamorfosis de Franz Kafka; El aleph de Jorge Luis Borges. Leerlas y analizarlas nos permitirá gozar y entender mucho mejor la literatura actual.
Cada una de ellas se lee en dos o tres horas.
Se imparte en cuatro sábados por la mañana seguidos.
8 horas en total.
Precio: 60 €

HAIKUS

Estos brevísimos poemas japoneses constituyen un ejercicio de observación y un estímulo de nuestra capacidad de asombro muy convenientes para escribir, leer y observar el entorno.
Andrei Tarkovski los consideraba observación pura y decía que se acercaban mucho a la esencia del cine.
Se ofrece un breve curso para acercaros a estos poema cazadores de instantes.
Dos sábados seguidos.
Total 3 hores.
Precio: 35 €

GALAXIA CHEJOV
Anton Chejov es un excelente autor de relatos breves y, además, muy influyente en la literatura posterior.
Dedicaremos 4 sesiones, en sábado por la mañana, para conocer:
Los antecedentes: Ivan Turgueniev y Guy de Maupassant
Anton Chejov: tres relatos fundamentales
Los consecuentes: Ernest Hemingway, J. D. Salinger y Raymond Carver
Otros consecuentes: Truman Capote, James Joyce y Kjell Askildsen
Cuatro sábados consecutivos.
Total 8 horas.
Precio: 80 €