Pere Inglés, llicenciat en psicologia i especialista en educació.
La formació literària la va fer a l’Escuela de Letras de Madrid,
a l’Escuela de Escritores Alonso Quijano i a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Després d’anys dedicat a impartir tallers d’escriptura creativa, seminaris de literatura i a dirigir grups de lectura, en centres cívics, biblioteques, i escoles d’escriptura, ha concebut L’OBRADOR DE LITERATURA com un espai derivat d’aquestes experiències, per donar resposta a les necessitats del que desitja apropar-se a l’escriptura. Com a escriptor va publicar amb el seu nom una primera novel·la amb EDEBÉ. La resta de la seva obra la publica a AMAZON amb el pseudònim Carlos Jaro Baux; així , els seus relats són a l’abast del públic per la via directa i a un preu assequible.
La seva dedicació a l’escriptura creativa fa que pugui aportar el coneixement personal de la labor de l’escriptor: la gestació d’una obra des de l’inici, dificultats, dubtes, eines, estratègies, etc. En definitiva, pot parlar en primera persona de la tasca del creador literari.

Conxita Roca, psicòloga i psicoterapeuta. Per construir una trama, crear personatges i tractar els temes literaris en profunditat,
cal conèixer alguns misteris de l’ànima humana. Aquesta és la seva aportació per mitjà de seminaris i tallers específics que s’anunciaran
a mesura que es vagin programant.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Pedro Inglés, licenciado en psicología y especialista en educación.
La formación literaria la hizo en la Escuela de Letras de Madrid,
en la Escuela de Escritores Alonso Quijano y en l’Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès. Tras años dedicado a impartir talleres de escritura creativa, seminarios de literatura y a dirigir grupos de lectura, en centros cívicos, bibliotecas, y escuelas de escritura, ha concebido EL OBRADOR DE LITERATURA como un espacio acorde con esta experiencia, para dar respuesta a las necesidades del que desea acercarse a la escritura. Como escritor publicó con su nombre una primera novela con EDEBÉ. La obra restante la publica en AMAZON con el seudónimo Carlos Jaro Baux; así sus relatos están al alcance del público por la vía directa y a un precio asequible.
Su dedicación a la escritura creativa hace que pueda aportar el conocimiento personal del quehacer del escritor: la gestación de una obra desde el inicio, las dificultades, dudas, herramientas, estrategias, etc. En definitiva, puede hablar en primera persona de la tarea del creador literario.

Conxita Roca, psicóloga y psicoterapeuta. Para armar una trama, crear personajes y tratar los temas literarios en profundidad,
es necesario conocer algunos misterios del alma humana. Ésta es su aportación por medio de cursos monográficos: seminarios y talleres específicos que se anunciarán a medida que se vayan programando.